Kozmik Radyo & Haber

“Medyanın desteğini bekliyoruz”

“Medyanın desteğini bekliyoruz”
334 views
25 Nisan 2022 - 11:23

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ve yaşanacak olan ekonomik, siyasal, sosyal ve iklimsel krizlerde en çok kadının zarar gördüğü ve göreceği bilinciyle; bu krizlerin çözümünde daha çok kadın bakış açısının gerekliliğine inandıklarını söyleyen Adana Yerel Eşitlik İzleme Platformu üyeleri, ÇGC’yi ziyaret etti.

ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette; Başkan Cafer Esendemir’e platformun çalışmaları hakkında bilgi veren Av.Ülkü Tolunay; platformun alanda uzun zamandır izleme ve savunuculuk faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşları ve aktörlerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu dile getirdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin en çok göze çarpan göstergelerinden birisinin; seçme ve seçilme ile siyasal kararlara katılma hakkının hayata geçirildiği seçim atmosferi olduğuna dikkat çeken Av.Ülkü Tolunay;  çağdaş demokrasilerde 4.kuvvet olarak; haber alma özgürlüğünü temsil eden medyanın son derece anahtar rolü olduğunu belirterek; “Kampanyamız ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasında medyanın desteğini bekliyoruz” dedi.

Platform olarak; ülkemizde ve dünyada yaşanan ve yaşanacak olan ekonomik, siyasal, sosyal ve iklimsel krizlerde en çok kadının zarar gördüğü ve göreceği bilinciyle; bu krizlerin çözümünde daha çok kadın bakış açısının gerekliliğine inandıklarını söyleyen, bu noktadan hareketle siyasal temsilde kadın sayısını artırmak konusunda ülkemizin bir fotoğrafını sunmak üzere geçmiş seçim verilerine dayalı bir savunuculuk çalışması yürüttüklerini belirten

Tolunay; siyasi partilere ziyaretler gerçekleştireceklerini, aday belirleme yöntem ve kriterleri ile bir önceki seçimlerde gösterdikleri adaylara ilişkin soru yönelteceklerini belirterek; konuyu salt bir kadın-erkek eşitliği düzleminde görmeden elde edilecek çözümün farklı bakış açılarının sentezinden oluşacağını ifade etti.

Yerel Eşitlik İzleme Platformları’nın kentteki farklı paydaşların deneyimlerini paylaşmaları, birlikte öğrenmeleri ve ortak hat geliştirmeleri açısından önemli yapılar olduğunu, katılımcı mekanizmalar olan Yerel Eşitlik İzleme Platformları’nın kentlerdeki eşitsizlik alanlarını görünür kılarak ve politika önerilerinde bulunarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunduğunu söyleyen Tolunay; “Bu kapsamda platformlar; yerel eşitlik izleme planları hazırlayıp izleme sonuçlarını raporlaştırarak ilgili kurumlar ve kamuoyu nezdinde savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektedir” diye konuştu.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Özgür ve çağdaş medya ile STK’ların demokrasimizin içselleştirilmesi ve geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Yasa koyucunun ve siyasilerin; toplumun nabzını tutan ve sorunların kaynağına ışık olan medya ve STK’ların görüşlerini dikkate alması gerekir. Sorunlara çözüm önerileri sunan, dernek-platform, kurum ve kuruluşların seslerine kulak vermesi gerekir. Toplum dinamiklerinin çalışmalarına destek olmalıdır. Çünkü hepimizin ortak paydası; ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın mutluluğu ve demokrasimizin gelişmesi, insan hak ve özgürlüklerinin arzulanan seviyelere çıkarılmasıdır” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLERE SORULAR!

Platform adına açıklamalarda bulunan Av.Tolunay; Yerel Eşitlik İzleme Platformu olarak; siyasi partilerin aday belirleme yöntem ve kriterleri ile bir önceki seçimlerde gösterdikleri adaylara ilişkin yöneltecekleri sorular hakkında da bilgi verdi.

Siyasi Parti Adaylık Süreçlerine Dair:

 1. Partinizde aday belirlenirken izlenen yöntemler nelerdir?
 2. Partinizin bir “Aday Belirleme Yönetmeliği” var mıdır?
 3.  Yönetmelik mevcut ise kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar lehine düzenlemeler (adaylara cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği sağlamak için geçici özel düzenlemeler) içeriyor mu? Var ise bu düzenlemeleri paylaşır mıydınız?
 4.  Böylesi düzenlemeler yoksa bu konuda geliştirmeler yapılması düşünülüyor mu? Düşünülüyor ise bu süreç ne aşamadadır?
 5. Partinizde aday belirlemede hangi temel kriterler aranıyor?
 6. Parti adaylarınız belirlenirken adaylardan başvuru ücreti alınıyor mu?
 7. Ücretler tüm adaylar için eşit mi?
 8. Cevabınız “Hayır” ise; aday başvuru ücreti gruplamalarınızı ve tutar/oranlarını paylaşabilir miydiniz?
 9. Partinizin aday belirleme süreçlerinin ve yöntemlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
 10. Cevabınız “Hayır” ise önerileriniz nelerdir?

PLATFORM KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yerel Eşitlik İzleme Platformu’nun bileşenleri hakkında da açıklamalar yapan Av.Ülkü Tolunay; Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 9 İl’de; sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, belediyeler ve üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademik brimlerin katılımları ile Yerel Eşitlik İzleme Platformları’nın oluşturulduğunu söyledi.

Platform bileşenleri şunlar;

 • Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi,
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı,
 • Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği (ÇKHD),
 • Adana Kadın Da(ya)nışma ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM),
 • Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi,
 • Alparslan Türkeş Üni. Kadın Çalışmaları ve Uygulamaları Merkezi (KAÇUM),
 • Avrupa Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği (EURODER),
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD),
 • Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi,
 • Çukurova Üni. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM)
 • Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD),
 • Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şb. (KADER),
 • Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED),
 • Sarıçam Kent Konseyi Kadın Meclisi
 • Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma ve Kültür Eğitim Derneği (SEKAD),
 • Seyhan Belediyesi,
 • Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü,
 • Seyhan Belediyesi Kadın Danışma Merkezi,
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şb. (TÜKD)
 • Yüreğir Belediyesi
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.