Kozmik Radyo & Haber

Dikkat! Sağlık Çalışanları Salı Günü İş Bırakıyor!

Dikkat! Sağlık Çalışanları Salı Günü İş Bırakıyor!
433 views
07 Şubat 2022 - 15:04

Covid-19’un meslek hastalığı sayılması ve özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen hekim ve sağlık çalışanları taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine 08 Şubat 2022 Salı günü bir günlük iş bırakıyor. 

OYALAMA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Amaçlarının insanca yaşamak ve güvenli işyerinde çalışmak olduğunu söyleyen Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, yaptığı açıklama da “Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı grev kararı almış bulunuyoruz. Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir. Adana Tabip Odamızın yanı sıra SES, Adana Eczacı Odası, TAHUD, ADANAHED, Dev-Sağlık İş, Genel Sağlık Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Adana Diş Hekimleri Odası bu haklı eylemimizi desteklemektedir. Bu bağlamda 8 Şubat Salı Günü Saat: 11:30’da ÇÜ Balcalı Hastanesi Poliklinikler girişinde Saat: 12.30’da da Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde Basın Açıklaması yapacağız. Tüm halkımızı sağlık çalışanlarımızı desteklemeye davet ediyoruz.” dedi.  

HEKİMLER İÇİN 10 ACİL TALEP

Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur hekimler için 10 Acil Taleplerini şöyle sıraladı;

“Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzmanlar için en az iki buçuk katından az olmamalıdır. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli: ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmelidir. Tüm ‘Aile Sağlığı Merkez’ binaları kamu tarafından inşa edilmeli aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır. 3 yıldan uzun görev yapan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı tüm kamu dışı gebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmalıdır.

OSGB’lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücreti ödemelidir.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL. uzman hekimler için asgari 18.000TL’ye çıkarılmalıdır.

Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere, herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vb.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmalıdır.

COVİD-19 “İlliyet Bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, Pandemide çalışan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7200 olmalıdır.

Sağlıkta Şiddet Yasası acilen TTB’nin önerdiği şekilde düzenlenmeli: cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olarak uygulanmaya olanak veren sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.