Kozmik Radyo & Haber

“RTÜK Arsası tekrar kamusal hüviyetine kavuşturulmalıdır”

“RTÜK Arsası tekrar kamusal hüviyetine kavuşturulmalıdır”
167 views
29 Aralık 2021 - 9:54

TMMOB’den Büyükşehir Belediyesine İtiraz Dilekçesi

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK);  RTÜK arsasının imar plan değişikliği ile “Kamusal Alan” olarak geçen fonksiyonunun “Özel Sağlık Tesisi” alanına dönüştürülmesine ve Kurtuluş Mahallesindeki Otopark alanının ticari alana dönüştüren imar planı değişikliğine yönelik itirazları hakkında basın toplantısı düzenledi..

TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu tarafından okunan basın metninde; Radyo Televizyon Üst Kurulu’na ait olup satışı gerçekleştirilen Adana İli Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi 391 ada 215 parsel numaralı taşınmazın, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile 3000 hektar alanda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlı iken, söz konusu planın mahkeme kararı ile iptal edildiği belirtildi. 

Mahkeme kararının gereklerini yerine getirmek için hazırlanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2021 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 391 ada 215 parsel numaralı taşınmaz yine “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlandığını ifade eden Uncu, bu imar planına 04/08/2021-06/09/2021 tarihleri arasındaki askı süreci içerisinde 17 adet itiraz yapıldığı söyledi. Yapılan itirazlar içerisinde RTÜK Arsası olarak anılan 391 ada 215 parselin de yer aldığını ve söz konusu itiraz dilekçesinde taşınmazın “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanmasının talep edildiğini kaydeden Uncu; yapılan itirazın kabul edilmesi neticesinde taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı fonksiyonunun, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2021 tarih ve 242 sayılı kararı ile “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak değiştirildiğini söyledi. Onaylanan planın 30/11/2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olduğunu ve sürecin devam ettiğini söyleyen Uncu sözlerine şöyle devam etti:

PLANLAR KAMU YARARI GÜTMELİDİR

“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1ç maddesinde Nazım İmar Planları gösterim tekniklerinde, “Kamu hizmet alanı gösterimi; kamu kurum ve kuruluşu alanı, resmi kurum alanı ve idari tesis alanını içerir.” olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen, eski imar planlarında “Kamu Hizmet Alanı” olarak tanımlanmış, bölgede yaşayan vatandaşların kamusal alan ihtiyacını karşılamasına yönelik planlanmış bir alan, yapılan plan revizyonuna itiraz kapsamında tamamen ticari bir fonksiyon taşıyan “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmüştür.

Yine Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.” Hükmü yer almaktadır. İmar planı yapmaya haiz idareler tarafından yapılan imar planları tamamen kamu yararı amaçlı yapılmakta iken, ilk askı sürecinde “Kamu Hizmet Alanı” kullanımı devam eden ve bu kullanım ile tamamen kamuya ait bir taşınmazın, askı sürecindeki itirazın değerlendirilmesi ile ticari değer taşıyan  “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi, hukuk ve kamu vicdanı ile izah edilecek bir durum değildir.

KAMU VİCDANINA UYGUN DEĞİLDİR

Geçmiş dönemdeki Adana kent bütünü planlarında, kamusal alan kullanımını korumuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiş kentsel mekanın, idari bir karar ile bu kullanımdan çıkarılmasının kamu vicdanı tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu kapsamda yapılan plan revizyonu kapsamında değerlendirilen itiraz neticesinde fonksiyonu değişen 391 ada 215 parsel numaralı taşınmazın, tekrar kamusal alan hüviyeti kazanması için itirazımızın değerlendirilmesi hususunda, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne TMMOB ‘ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubeleri tarafından bugün itiraz dilekçelerimiz sunulacaktır.

OTOPARK ALANININ TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Yine;  Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2613 ada 1 parsel ile 1853 ada 544 parseli kapsayan alan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Otopark Alanı” olarak planlı iken, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2021 tarih ve 233 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Emsal:2.40 Yençok: 24.50 metre Ticaret Alanı” olarak planlanması üzerine yapılan değişikliğe, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubelerimiz tarafından Adana Büyükşehir Belediyesine 24.12.2021 tarihinde verilen dilekçe ile itiraz edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunar,  her iki konunun da takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiririz.”

Metnin okunmasının ardından gazetecilerin soruları, TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Şehir Plancıları Odası Adana Şube Başkanı Onur Kafalı ve Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Salman tarafından cevaplandırıldı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.