Kozmik Radyo & Haber

BAĞ-KUR’LULARA AF GETİRİLSİN!

BAĞ-KUR’LULARA AF GETİRİLSİN!
270 views
11 Haziran 2021 - 13:14

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına sundu.

Koncuk, “2000 yılı öncesi ve sonrası vergi mükellefi olan şirket ortağı olup vergi, oda ve ticaret sicil kaydı bulunan ekonomik sebeplerden dolayı borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’luların, “işe başlama tarihleri otomatik olarak sehven silinen, hesapları dondurulan” vatandaşlara, tekrar aynı hakkın geri verilmesi ve “geriye dönük borçlarının faizsiz olarak” peşin veya taksitlendirerek ödeye bilmelerinin imkânı sağlanmalıdır”dedi.

Geriye dönük borçlarının bitiminden itibaren kaybettikleri haklarının yeniden kazandırılması ve tescil kaydı mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını ifade eden Koncuk, kanun teklifini “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu göz önüne alarak hazırladığını belirtti.

Koncuk şu şekilde devam etti:

“1 Ekim 2008 tarihine kadar vergi kaydı ve meslek odası kaydı olup da BAĞKUR kaydı olmayanlar bu tarihten önceki sürelerini BAĞKUR’a tescil ettirememekle birlikte prim borçları da tahakkuk etmeyeceği için ödeyemeyeceklerdir. Geçtiğimiz dönemlerde birtakım Kanunlarla borçlanma yoluyla sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış ancak bu yasal düzenlemelerden haberdar olmayan veya başvuru süresini kaçıran veyahut maddi imkansızlıklardan dolayı bu imkanları kaçıran birçok esnaf, sanatkâr, şirket ortağı vardır. 1 Ekim 2008 öncesi vergi kaydı olan, meslek odası kaydı olan ancak BAĞKUR kaydı olmayanların BAĞKUR tescilleri yapılmadığından dolayı birçok vatandaşımız sosyal güvenlik sistemine dahil olamamakla birlikte, emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi ve yaş şartlarını yerine getirememektedirler. Ayrıca yine emekli olabilmeleri için gerekli olan prim gün sayılarını tamamlayamamaktadırlar.  Bu durumda olan vatandaşlarımız gelecek kaygısı taşımakta olup hem kendileri hem de vefatları durumunda geride kalan hak sahiplerine emekli maaşı intikal ettirememektedirler.”

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Bağ-Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların “ihya” işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bağ-Kur prim borcu bulunan kişilerin, borçlarından silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin “ihya” edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Bu bağlamda; silinen Bağ-Kur günlerinin geri alma işlemleri için “yasanın güncel olması” gerekmektedir. Geçmişte çıkarılmış olan “ihya yasası” günümüzde geçerli değildir. Yasalar kapsamında geçmiş yıllara ait Bağ-Kur prim borçlarını sildirmiş/silinmiş olan vatandaşlarımızın, bu dönemlerini emekliliğe ekleyebilmesi için kanunda değişikliğe gidilmesi elzemdir” diyerek sözlerine son verdi.

Koncuk’un verdiği Kanun teklifine göre yapılacak değişiklikler;

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 84- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalılık niteliği taşıyanlardan hak ve mükellefiyetleri 1/10/2008 tarihinde başlatılan sigortalıların sigortalılıklarının bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20/4/1982-1/10/2008 tarihleri arasındaki vergi veya meslek odası kayıtlarını belgelemek şartıyla bu sürelere ilişkin olarak bu Kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeleri veya tahakkuk edecek prim borcunu otuz altı ay içerisinde eşit taksitler halinde ödemeleri durumunda bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.