Kozmik Radyo & Haber

Gaziler için maaş, konut kredisi, kamuda iş için kanun teklifi…

Gaziler için maaş, konut kredisi, kamuda iş için kanun teklifi…
293 views
13 Nisan 2021 - 11:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ‘İstiklal Madalyası’ verilen gazilere ekonomik destek sunulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Gazilere en az asgari ücret miktarınca aylık bağlanması, gaziler ile gazi aylığı bağlanmış hak sahiplerine faizsiz konut kredisi imkanının yanı sıra eş veya çocuklarından ya da kardeşlerinden birine kamuda iş verilmesi için kanun teklifi veren Dr. Şevkin, “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin gerekçesini de anlattı.
“GAZİLERİN AİLELERİ VE ÇOCUKLARI SAHİPSİZ KALMASIN”

Vatanın bölünmez bütünlüğü, ülke savunması ve halkın huzur ve refahı için canını hiçe sayan gazilerin sosyal ve ekonomik hayatlarının iyileştirilmesi için bazı düzenlemeler beklediğine işaret eden Dr. Şevkin, “Görüşü ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan her birey gazilerimize ve şehitlerimize saygı duymak zorundadır. Gazilerin kendileri ve aileleri, şehitlerin aileleri ve çocukları arasında ayrım yapmak, farklı ekonomik ve sosyal haklara maruz bırakmak son derece yanlıştır. Ayrıca şehit ve gazilerimizin toplum nezdinde ayrıcalıklı bir yerinin olması şarttır” ifadelerine yer verdi.

Sadece resmi törenlerde hatırlanan gazilerin öncelikle şeref aylığının eşitlenmesinin önemine dikkat çeken Dr. Şevkin, sosyal devlet ilkesinden hareketle muharip gazilerin çocuklarına, çocukları yoksa eş veya kardeşlerinden birine kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkânı sunulmasını istedi.

Kanun teklifinde gazilere faizsiz konut kredisinin önünün açılmasını talep eden Dr. Şevkin, sosyal güvencesi olan ya da olmayan gaziler arasındaki eşitsizliğin giderilmesinin önemine işaret etti.

“EŞİTLİK İLKESİYLE HAREKET EDİLMELİ”
Gazilerin toplum nezdinde ayrıcalıklı görülmesi ve hayatlarının sonuna kadar güvencede olması gerektiğini belirten Dr. Şevkin’in kanun teklifi değişikliği gerekçesinde şu ifadeler de yer alıyor:

“Yüce meclis gazilere, vatana hizmet tertibinden bazı haklar vermiştir. Bu hakları verirken muharip gaziler arasında 2007 yılından bu yana ayrımcılık yapılmıştır. Sosyal güvencesi olanlar ayrı, sosyal güvencesi olmayanlar ayrı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Gaziler, yıllarca prim yatırmış, vergilerini vermiş, emeklilik hakkı kazanmıştır. Gazilere verilen şeref aylığı vatana hizmet tertibindedir ve maaş olarak değerlendirilmemelidir. Bu haklar, gazilere yüce meclis tarafından verilmiştir. Gazileri, Kore’ye, Kıbrıs’a devlet göndermiştir. Seve seve devletin verdiği kutsal görevi başarı ile yapan gaziler, şanlı Türk bayrağını her yerde dalgalandırmıştır. Dolayısıyla gazilere bir hak verilecekse eşitlik ilkesine dayanarak uygulama yapılmalıdır. Tüm bu nedenlerle muharip gazilere verilen şeref aylıkları arasında yaşanan ve sosyal güvencesi olan ya da olmayan ayrımının giderilmesi ve muharip gazilerin faizsiz konut kredisi ve yakınlarına iş bulunması imkânlarından yararlandırılması gerekmektedir.”

GAZİLER İÇİN DETAYLI TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in meclise sunduğu değişiklik teklifi şöyle:
“İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına vatani hizmet tertibinden, hayatta bulundukları sürece, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret miktarınca aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü hâlinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi hâlinde kesilir.”

MADDE 2- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “aylık bağlananlara” ibaresi “aylık bağlananlar ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre kendilerine aylık bağlanan hak sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kendisine aylık bağlanan hak sahipleri.”

“d) İkinci fıkranın (d) bendine göre hak sahibi sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.