Kozmik Radyo & Haber

TMMOB’DEN YEREL YÖNETİMLERE UYARI

TMMOB’DEN YEREL YÖNETİMLERE UYARI
241 views
20 Ocak 2021 - 10:58

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman, imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının tamamlanması için tanınan sürenin 1 Temmuz 2021’de dolacağını belirterek ilgili yerel yönetimleri, çalışmalarını tamamlaması konusunda uyardı. 

20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında; 3194 Sayılı İmar Kanunun 8’nci ve aynı kanunun geçici 20’nci maddesinde;  “imar planlarında bina yüksekliği serbest olarak belirlenen yerlerde, bina yüksekliklerinin emsal değerde değişiklik yapılmaksızın, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ilgili idare meclis kararı ile revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken TMMOB İKK Sekreteri Salman, bu işlemin tamamlanmaması durumunda söz konusu planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilerek ücretinin belediyelerden tahsil edileceğini ifade etti.  

“SON TARİH 1 TEMMUZ 2021″

Bu hükümde tanımlanan ilgili idarenin, plan onaylamaya yetkisi olan ilçe ve Büyükşehir belediyeleri olduğunu söyleyen Salman şöyle konuştu:

“Kentimizdeki geçmiş dönemlerde ilgili idarelerce hazırlanıp onaylanan imar planlarının bir kısmında bina yüksekliği serbest (hmaks=serbest) olarak planlandığından söz konusu kanun değişikliği sonucunda 1 Temmuz 2021 tarihine kadar plan revizyonlarının tamamlanması gerektiği açıktır.

Söz konusu yasa 20 Şubat 2020 de yürürlüğe girdiğinde, idarelerin ruhsat işlemlerini durdurmadan aynı yılın temmuz ayına kadar süre vererek plan revizyonlarını Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiğine hükmediyordu. Ne yazık ki süre değerlendirilmemiş, gerekenler yapılmamış ve ruhsat işlemleri durdurulmuştur. Yeni süre yukarıda da belirtildiği gibi 1 Temmuz 2021 tarihidir. Bu kez kentimize ait planların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması söz konusu olacaktır. Bu durum, yerelleşmenin ve imar düzenleme haklarının devri ve daha da önemlisi ruhsat işlemlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi anlamına gelmektedir.”

İNŞAAT SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENİR

Planların zamanında yapılmaması nedeniyle kentte inşaat sektörünün olumsuz yönde etkileneceğini kaydeden Salman, ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün ekonomik olarak olumsuz etkilenmesinin, bu sektöre bağlı üretim ve hizmet sektörlerinin de olumsuz etkilenmesi anlamına geleceğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Bu durumun, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin kentimizde çok daha fazla hissedilmesine neden olacağı açıktır. İmar planlarında bina yüksekliklerinin ilgili idarece belirlenmesi aşamasında, mevcut kent dokusunun, iklim şartlarının, bina zeminlerinin yerleşime uygunluğu, deprem durumun ve ulaşım akslarının kapasitelerinin, katılımcılık anlayışı ile katkı ve önerlerin de dikkate alınarak etraflıca değerlendirilmesi gerektiği elzem hale gelmiş olmasına karşın, daha önce ilgili meslek odalarının konuya dair hatırlatmalarının dikkate alınmaması üzüntü vericidir.”

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ SAĞLANMALI

Kentimizde akıllı kent bilgi sistemi konusunda temel adımların ilgili idareler tarafından atılmış olsa da yeterli düzeyde çalışmaların yapılmadığı, yönetişim zinciri içerisinde yer alacak birimlerin oluşumunun tamamlanmadığını vurgulayan Salman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan kentli nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin sebep olduğu sorunlar kamusal hizmetler ve altyapı kurulumunda (enerji, su, ulaşım, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi) maliyet gibi önemli bir faktörü karşımıza çıkarmaktadır. Akıllı kent, bu sorunları aşabilmek için ihtiyaç duyulan teknolojik sistemlerin (özellikle gelişmiş bilgi teknolojilerinin) kullanıldığı şehirdir. COVID-19 salgını ile hayatımıza giren pandemi, birden fazla sorunun ve bileşenin bir arada yönetilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Akıllı kent bilgi sisteminin temelinde yönetişim olgusu temel kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu itibarla kentimizde yapılacak olan planlama çalışmalarının yasada belirlenen tarihe kadar tamamlanması, plan aşamasında TMMOB’ye bağlı odalarımızla iş birliğinin sağlanması, akıllı kent bilgi sistemi kullanılarak kurulması elzem olan yönetişim ağının bileşenlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini önemle vurgularız.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.