Kozmik Radyo & Haber

Fuat Oktay’dan akıllara zarar yanıt

Fuat Oktay’dan akıllara zarar yanıt
401 views
18 Haziran 2020 - 14:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Piktes öğretmenleriyle ilgili soru önergesine verdiği yanıtla şaşırttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini söyleyen Fuat Oktay’a tepki gösteren Barut, herkesi sorumluluk duygusuyla işini yapmaya davet etti. Öte yandan Ayhan Barut, işçi olarak görev yapan Piktes öğretmenlerinin kamuya öğretmen olarak atanması için Meclis’e yasa değişikliği teklifi sundu.
SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 12 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 2 ayrı soru önergesi sundu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler için Mali İmkan Anlaşması çerçevesinde yürürlüğe giren Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nden (PIKTES) söz eden Barut, proje kapsamında KPSS, mülakat ve güvenlik soruşturmalarının ardından iş başı yaptırılan öğretmenlerin durumunu sordu. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli işçi olarak çalıştırılan ama disiplin yönünden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlanan yaklaşık 4 bin Piktes öğretmeninin mağduriyetinin giderilmesini isteyen Barut, soru önergesinde söz konusu öğretmenlerin öğretmen olarak kamuya atanmaları, özlük haklarının ve çalışma koşullarıyla ilgili sorularına yanıt verilmesini istedi.
“PİKTES ÖĞRETMENLERİ, TURİZM BAKANLIĞINA HAVALE EDİLDİ”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk henüz soru önergesine yanıt vermezken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Haziran’da soru önergesine şaşırtıcı bir cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların görev alanlarına giren konulara ilişkin önergelerin cevaplandırıldığını belirten Fuat Oktay, “Adana Milletvekili sayın Ayhan Barut tarafından verilen soru önergesinde bahsi geçen hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi. Bu yanıta tepki gösteren Ayhan Barut, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, öğretmenlerin sorunları ve çözümü için sorduğumuz önergeye gayri ciddi bir yaklaşım sergilemiştir. Öğretmenleri ilgilendiren bu konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ne ilgisi vardır. Bu yaklaşımı doğru bulmadığımızı belirtiyor, işlerini sorumluluk duygusuyla yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.
“ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRETMEN OLARAK ATAYIN”
Öte yandan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Piktes öğretmenlerinin kamuya atanmaları için Meclis’e Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi sundu. Barut, yasa teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:
“PİKTES projesi kapsamında Suriyeli çocuklara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak, Türkçe öğretmek, çeşitli branşlarda dersler için eğitim vermek amacıyla KPSS, mülakat ve güvenlik soruşturmasının ardından yaklaşık 4 bin öğretmen atanmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli işçi olarak çalıştırılan ama disiplin yönünden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlanan Piktes öğretmenleri, büyük bir mağduriyet yaşıyor. Tatil bilmeden Suriyeli çocukların okullaşması için özveriyle çaba gösteren öğretmenlerimiz kadrosuz biçimde çalışıp, yaşama tutunmaya çalışıyor. Bu öğretmenlerimizin mağduriyeti giderilmelidir. Kanun teklifimizin amacı; söz konusu öğretmenlerin kamuya kendi branşlarında öğretmen olarak atanması, iş, güvence ve gelecek kaygılarının sona ermesi, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesidir.”
ATAMA İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa değişikliği teklifinde şu maddeler yer alıyor:
“MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 45- Geçici koruma altındaki çocukların Türk eğitim sistemine katılım ve uyumunu sağlama amacı güden ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projeler kapsamında görev yapan eğitmenler; Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanır.
Bu madde kapsamındaki eğitmenlerin atanacağı memur kadroları; başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.